Skok na navigaci
Geologické mapy > Úvodní stránka

Geovědní a geologické mapy

Tyto stránky jsou věnovány geologickým a dalším mapám souvisejícím s geologickými vědami. Prozatím zde naleznete zejména informace o možnostech přístupu k geologickým mapám.

Geologická mapa - náhled
Digitální geologická mapa - ukázka

Geologické mapy a další různé druhy geovědních map zobrazují informace o geologickém podloží, jeho stavbě, složení, jeho vhodnosti pro stavební činnost, údaje o podzemních vodách, údaje o ložiscích nerostných surovin a podobně.

Geologické mapy umožňují rychle zjistit a pochopit jak geologickou stavbu území tak i stanovit charakteristiky geologického podloží v požadovaném místě. Geologické mapy neslouží jen geologům, ale nachází široké uplatnění jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru.

Geologické mapy jsou dnes již běžnou součástí geografických informačních systémů, což jsou počítačové aplikace, které umožňuji geologické mapy kombinovat s jinými daty a během okamžiku lze provádět a získávat výstupy i z komplexních analýz.

Protože u nás vytváří, spravuje a zpřístupňuje geologické a geovědní mapy především Česká geologická služba (původně Český geologický ústav), bude právě tato státní příspěvková organizace, která je pověřena výkonem státní geologické služby na území České republiky, na těchto stránkách opakovaně citována a odkazována - zejména pak Lokalizační a mapová aplikace České geologické služby, která umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k geologickým mapám.

Přístup k geovědním a geologickým mapám

Česká geologická služba jako tvůrce a správce map a souvisejících produktů nabízí velmi široké možnosti přístupu ke geologickým a geovědním mapám. Pokud potřebujete mapu pak si nejprve ověřte, zda není bezplatně přístupná přes internet. Následně je vhodné projít mapy, které jsou nabízeny k prodeji. Pokud ani zde neuspějete pak už zbývá jen obrátit se na mapový archiv, který obsahuje desetitisíce map (od historických až po ty současné).


Bezplatné prohlížení map přes internet

Česká geologická služba nabízí volný bezplatný přístup k vybraným mapám prostřednictvím internetu (geologické mapy, hydrogeologické mapy, mapy radonového indexu podloží a podobně).
Více informací o prohlížení map přes internet >>

Prohlížet on-line: Geologické mapy ČR, Radonové mapy ČR

Zakoupení map vydaných v papírové či elektronické formě

Geologické a různé druhy geovědních map je rovněž možné zakoupit v internetovém i kamenném obchodě České geologické služby. Některé mapy jsou dostupné v papírové podobě, některé pak na CD a DVD ve formě elektronické.
Více informací o možnostech zakoupení map >>

Možnosti studia, vytištění či vypálení archivních a nevydaných map

Mapový archiv České geologické služby obsahuje více než 70 000 geovědních a geologických map. Velké množství archivních map (většinou jde o starší či historické ručně kreslené mapy) nikdy nebylo vydáno a i k těmto mapám je možný relativně jednoduchý přístup.

Zájemci z Prahy a okolí mohou využít studovnu archivu v Praze na Klárově (u metra Malostranská), kde lze mapy či výřezy také tisknout ve vysoké kvalitě. Dále je možné mapy jejichž autorská práva vlastní Česká geologická služba, vytisknout nebo vypálit základě objednávky přes internetový obchod, kde lze i tyto nikdy nevydané mapy on-line vyhledávat a prohlížet si jejich náhledy.

Více informací o možnostech získání archivních map >>

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]