Skok na navigaci
Geologické mapy > Informace o stránkách

Informace o stránkách

Smyslem stránek je poskytovat základní informace o geovědních a geologických mapách včetně různých různých způsobů jak se k geologickým mapám dostat.

Protože u nás geovědní a geologické mapy vytváří a spravuje Česká geologická služba jsou stránky a aplikace České geologické služby opakovaně citovány a odkazovány. Stránky také dynamicky odkazují zejména na následující aplikace na serverech České geologické služby:

Autor a provozovatel stránek

Stránky vytváří a provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba
Kontakt:

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba! Stránky pouze z výše uvedených důvodů opakovaně odkazují na servery České geologické služby jako tvůrce a poskytovatele geovědních a geologických map či dalších datových a informačních zdrojů.

Možnosti užití mapových podkladů

Opakují se dotazy na možnost využití zejména mapových podkladů z těchto stránek www.geologicke-mapy.cz. K tomu je nutné zdůraznit, že tyto stránky neobsahují žádné vlastní mapové podklady (snad kromě ukázky mapy), ale jen odkazují uživatele na mapy na jiných serverech (zejména na serverech České geologické služby; mnohdy na takové které jsou sice veřejně přístupné na internetu ale které nelze například efektivně dohledat prostřednictvím internetových vyhledávačů) a vykonavatelem práv k těmto odkazovaným mapám tedy není správce těchto stránek a tudíž se ani správce těchto stránek nemůže jakkoliv vyjadřovat k možnostem užití těchto děl, protože ta jsou pro něj zcela cizí.

Jinak řečeno tyto stránky tedy mimo jiné uživatele cíleně a efektivně navádí na konkrétní datové zdroje na jiných a cizích serverech zejména podle správního členění ČR (okresy, obce, katastry). Proto se také správce těchto stránek nemůže vyjadřovat k možnostem využití materiálů (například mapových podkladů), které nejsou součástí těchto stránek - nemůže tedy odpovídat na dotazy, zda-li je možné například nějakou mapu, na kterou tyto stránky odkazují využít k určitým účelům či nikoliv.

Odpovídat na dotazy a žádosti o souhlas s užitím díla a poskytovat licence k užití autorských děl může jen příslušný vykonavatel autorských práv k příslušnému autorskému dílu. V případě mapových podkladů (či jiných děl) jejichž majetková autorská práva vykonává Česká geologická služba je možné se obracet například na datového manažera České geologické služby, který je uveden například na stránce s ceníkem datových služeb České geologické služby.

Opakují se například také dotazy na možnosti užití mapových výřezů ve školních či odborných pracech. K tomu je možné v obecné rovině odkázat i na právní úpravu autorského práva, konkrétně na příslušnou pasáž autorského zákona, která řeší například citace či jiné možné způsoby užití autorského díla i bez souhlasu vykonavatele autorských práv u příslušného díla. Více viz například následující odkazy:

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]