Skok na navigaci
Geologické mapy > Archivní mapy

Archivní geovědní a geologické mapy

Odborný archiv České geologické služby mimo jiné shromažďuje nejrozsáhlejší fond geologických a geovědních map v České republice, který obsahuje více než 70 000 map. Archiv nabízí vyhledání, poskytnutí a možnost studia uložených dokumentů vědeckým pracovníkům České geologické služby i externím zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Mapový fond byl digitalizován a je včetně náhledů map i příloh (například vysvětlivek k mapám) přístupný široké veřejnosti také prostřednictvím internetu. Přílohy k mapám (například vysvětlivky) jsou zpřístupněny v dostatečném rozlišení a lze je tak prohlížet on-line. Plné verze map, jejichž náhledy si můžete také prohlížet, je možné vytisknout případně získat vypálené na CD/DVD (viz. dále).

On-line přístup do digitálního mapového archivu ČGS

Při práci s aplikacemi digitálního mapového archivu velmi pravděpodobně narazíte na výběr listokladu - v tom případě vám mohou být užitečné základní informace o listokladech v geologických mapách.


Formulář databázové aplikace

Mapová aplikace: Mapový archiv ČR

Při použití této aplikace doporučuji vyzkoušet její různé možnosti. Trpělivost se rozhodně vyplatí, neboť lze najít opravdu zajímavé archivní mapy. Výhodné je například využití funkce prostorového omezení vyhledávání - třeba podle mapového výřezu, který máte zrovna přiblížen nebo dokonce i podle vlastního zákresu v mapě, kde si namalujete tvar zájmového území a v něm si necháte hledat archivní mapy.

Možnosti prezenčního studia a tisku archivních geologických map

Součástí odborného archivu České geologické služby je i studovna, kterou mohou využít zejména zájemci o geologické mapy z Prahy a okolí. Na studovně je přístupná aplikace Digitální studovna a jejím prostřednictvím je uživatelům k dispozici celý mapový fond archivu včetně náhledů a možnosti tisku výřezů i celých map ve vysoké kvalitě. Více informací včetně ceníku na stránkách archivu.

Příklady map, které jsou v mapovém archivu k dispozici

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]